Η Κατούδης Ι.Κ.Ε. διαθέτει οργανωμένο Μηχανουργείο, με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και ευρύ φάσμα δεξιοτήτων  που παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων και βαρέων μηχανουργικών εργασιών και κατασκευών υψηλών προδιαγραφών που καλύπτουν επακριβώς και τις ποιοτικές και τις ποσοτικές απαιτήσεις των πελατών μας.