Η Κατούδης Ι.Κ.Ε. μπορεί να σας προμηθεύσει με γεννήτριες όλων των ισχύων, ντίζελ και βενζίνης, για όλες τις εφαρμογές και για όλα τα περιβάλλοντα εργασίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τύπο γεννήτριας που ταιριάζει καλύτερα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και ανάγκες, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την καλύτερη και πιο συμφέρουσα σχέση ωφέλειας/κόστους για την επιχείρησή σας.

Επισκευή Γεννήτριας